FANDOM


221730.11994184.jpg Imię postaci z tego artykułu zaczerpnięto z angielskiej wiki o tej samej tematyce

Marshall - leniwiec, jest synem Eunice i Miltona, a zatem młodszym bratem Sida.